citáty

1. září 2009 v 11:44 | já


Účínek úderunezávisí na tom,jak často a jakou silou,ale kam.

Nemiluje ten,kdo nemiluje navždy.

Vzpomene-li si člověk na čas,kdy miloval,zdá se mu,že se mu od té doby nic nezdařilo.

Kdo v lásce věří na zázraky je ztracen.

Choroba je nakažlivá-kéž by byla i láska.

Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.

Láska bolí jen toho,kdo opravdu miluje.
Mužova láska a jeho život nejsou totéž,ženina láska je její celá existence.

Všechno pochopit znamená všechno odpustit

Každý dobře prožitý život je dlouhý život

Nehledej své štěstí s uslzenýma očima

Pouze život,který žijeme pro ostatní,stojí za to,

Světe zastav se chci vystoupit

Co je krásné je i dobré co je dobré bude brzy i krásné.

Vzpomínat na stará přátelstvípro nová,jak vyměňovat plody za květy.

Bolest druhýchc nám pomáhá nést tu vlastní.

Miluj se ale nezamiluj se.

Láska je hnutí,které nutí, dva blázny do blbnutí.

Milujeme ty,co nás odmítají,odmítáme ty,co nás milují.

nevěř tomukdo říká:,,Miluji Tě",ale tomu kdo v slzách říká:,,Miluji Tě".

Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnoui za předpokladu,že vše na tom světě je nenahraditelné.

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.

Lehko se dáme oklamat tím co milujeme.

Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.

Láska je líbezný květ,ale je třeba odvahy,abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

Nabídnout přátelství tomu,kdo chce lásku,je jako dát chleba tomu,kdo umírá žízní.

Srdce vždy kráčí po cestě,z níž nás rozum zrazuje

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu

Moudře milovat bude jen ten,kdo pozná sám sebe,ten jen každičké dílo vykoná podle svých sil.

Vybral jsem si,není již mým cílem hledat,co by se mi líbilo,nýbrž líbit se tomu,koho jsem si vybral.

Velká láska nepředpokládá nic více než milovat člověka takového jaký je.

člověk není nikdy žárlivější,než když sám začíná v lásce ochabovat.Pak už nevěří tomu druhému,protože cítí,jak málo se dá věřit jemu samému

Abys byl milován miluj.

Když milujeme,není nic lepšího dávat,než pořád dávat,život myšlenky,tělo,všechno co člověk má.A cítit,že dávám a všechno vsadit na to,abych mohl dávat stále víc.

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh.

Kdo už nemiluje a už nepochybuje,ten ať se dá pochovat.

Zamilování je vždy rychlejší než hodiny.

Láska táhne k tělu přátelství k duši.

Jestliže někdo v životě poznal i 100 žen,vůbec nemusel poznat lásku.

Láska jsou dveře,jimž můžete opustit čas.

Milovat znamená ve štěstí druhému nacházet štěstí vlastní

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věcnou láskou je,že rozmar trvá o něco déle.

Jediným lékem proti bacilu lásky je sérum ze ženatého člověka

Je několik dobrých prostředků proti pokušení,ale nejjistější je zbabělost

Láska je kouzelná.I když jsi sám kouzelník,nikdy nepochopíš její kouzla.


Život má jednu chybu,že se hned žije naostro.

Pravda je vždycky nejsilnějšíargument.

Zklamání bolí,ale pláč to nespraví.

Bez chyb se neurodí nikdo.

Štěstí nebývá samo slepé,ale oslepuje ty s nímž se spojilo.

Vždyť buď sám sebou a co nejméně se přetvařuj.

nikdy neber žvot do svých vlastních rukou 100% zakopneš.

Ne život není smutný,jenom má smutné chvíle.

Chybou je když věříš každému,ale chybou taky když nevěříš nikomu.

Život je takový jaký je a jinej nebude.

Všude tam,kde lze žít,lze žít dobře.

Potkalo mě štěstí řeklo:,,Promiň" a šlo dál.

Svět je zrcadlo.Mračte se do něho a bude se na vás taky mračit.Zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem.

Niikdy neplač vzpomínej chvíli!!!Dokážeš všechno.

Dokud žijeme učme se žít.

Život je dar i úkol.

Příroda nevytváří nic zbytečného.Co člověk má to má používat.

Zlo sobě připravuje,kdo ho chystá druhému.

Žít znamená bojovat zemřít znamená zvítězit.

Žíjme naplno,moc času nezbývá.

Ze všech živočichů se umí smát jen člověk i když k tomu má nejmíň důvodů.

Život je krásnej,proto si do něj nedej kecat.

Breč a nebo se směj ,ale hlavně žíj a užívej.

Teprve když jsme nalezli lásku,víme,co jsme v životě postrádali.

Milovat znamená trpět,nemilovat pak zemřít.Myslet v lásce znamená myslet jen na ni.

Láska začíná tím,že se člověk cítí být osamělý a končí tím,že člověk touží být sám.

Každý jsme anděl s jedním křídlem.Aby jsme mohli vzlétnout,musíme se obejmout.

Láska přichází po špičkách a při odchodu bouchá dveřmi.

Láska je rozkoš,která se mění v bolest,není-li opětována.

Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho,že se srdce milenců vzájmně stěhují z jednoho těla do druhého.

Láska není dar,který dostáváš,ale který dáváš.

Srdce má důvody,které rozum nezná.

Milovat znamená radovat se z cizího štěstí.

Lásku si nejde vynutit ani vyloudit lichotkami,přichází sama,nehledaná nečekaná,nežádana nehledaná

Není opravdové lásky v srdci toho,kdo není schopen obětovat svůj život k zácharaně toho,kdo miluje

Stačí minuta abyste si všimli člověka,hodina,aby se vám stal sympatický,den abyste se zamilovali,ale nestačí celý život aby jste na něj dokázali zapomenout.

Ženám láska oči otevírá mužům zavírá
.

Život se neměří počtem nádechů a výdechů,ale chvílemi,které nám vzaly dech.

Vykročili jsme dva:Ty a já.Vyšli jsme do davu lásky a do svých srdcí jsme jako na hrob vytesali naše jména.

Nikdy neopouštěj někoho,koho miluješ pro někoho kdo se ti líbí,protože ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluješ.....

Velká láska se rodí z velkého poznání toho,co milujeme.Co nepoznáš,to nemůžeš milovat,leda chutě.

Teprve když jsme poznali lásku,zjistili jsme,co jsme v životě postrádali.

Málo miluje ten,kdo ještě slovy umí říct,jak velice miluje.

Lidské je milovat,ale lidské je i odpouštět.

Kdo věrně miluje,těžko zapomíná.Lásku,kterou prožil,nenahradí žádná jiná.

Nejsme svobodni milovat,co chceme.

Láska je dcerou iluze a matkou deziluze.

Nikdy neříkej že nemůžeš,když nechceš.Protože až jednou příjdou dny kdy budeš chtít,tak nebudeš moci.

Každý nosí v hlouby sebe jakoby malý hřbitov těch které miloval.

V každé holce je touha po princi,který by se kvůli ní vzepřel celému světu.A minimálně jednou za život,pro tu holku,na které mu záleží,by to měl každý kluk udělat.

Není 5 nebo 6 divů světa,je jen jeden.Láska.

Láska je jako delfín,tkterý se houpe v nekonečném lesku tvých očí.Tak je nezavírej,protože se říká,že delfíni ve tmě umírají.

Ptá se láska přátelství.Co tu děláš,když sem tu já?Jsem tu abych utíralo slzy které ty způsobíš.

Když příjde příležitost,člověk by se jí měl chytit a nepustit.Když příjde láska,člověk by měl vědět.kdy jí nechat a jít dál.

Na lásku je jako mrholivý déšť,který se snaší jemně-ale nerozvodní řeku.

Láska je jako sněhová vločka.Když si myslíš že ji pevně držíš roztaje...

Mít někoho rád a nesmět mu ani polibek dát je jako u studánky stát a žízní umírat.

Milovat,ale nebýt milován je jako plahočit se v pustině ze které je složitý únik

Nemilovat je putovat v nicotě ze které žádný únik není...

Láska je dostupná každým ale přátelství je zkouška srdce.

Svět je velký otazník,jehož tečkou je láska.

Jen tři slova v srdci měj MILUJ TRP a ODPOUŠTĚJ!!!

Není vítěz ten kdo zvítězil,ale ten kdo miloval ztracen byl a přece odpustil.

Než být pochopen raději pochopit.Než být milován raději milovat.

Byli jsme dva a měli jsme jedno srdce

Láska je ,,dřina"

Krásné věci jsou nesnadné.

Žít a milovat................a proč?

Toužit po lásce ještě neznamená milovat

Láska je ze všech vášní nejsilnější,neboť současně útočí na hlavu,srdce a tělo.

Pták může milovat rybu ale kde budou žít?

Člověk má-li se stát básníkem,musí byt zamilován nebo nešťasten.

První láska krásná je,kdo v ní věří bláznem je...

Láska je krásné šimrání u srdce,které nejde podrbat.

Láska a alkohol jsou dvě možnosti,jedna trhá srdce druhá vnitřnosti...

Šťastný je kdo miluje,šťastnější kdo miloval,nejšťastnější kdo lásku nepoznal!!

Lidé by občas potřebovali den volna do života

Teprve když jsme v životě našli lásku,víme co nám v životě chybělo.

Oč bývá těžší přístup k lásce,tím prudší oheň vždy vdechujesyn Venušin milenci

Láska by měla být něžnou hrou citů,nikoliv násilným používáním těl.

Nehledej krásu ta srdce nemá.Hledej srdce,krása příjde sama.

Nehraj falešně s druhým ani se sebou.Pozoruj se,vyjádři se.jen v upřímné důvěře se můžete spojit.Ponecháš-li tajemství,nemůžeš milovat.

Milostnou strategii ovládá jenom ten,kdo není zamilován.

Co je svět světem,nikdy žádná žena neuškrtilamuže,když se jí miluje.

Jenom když obětujeme hlavu obětujeme srdce.

Miluji,můj ubohý příteli-a svět má náhle smysl,život má náhle smysl,i smrt bude míti smysl.

Když něco nenávidím,ochuzuji se o něco,když sem bohatší o to,co miluji.

Vody svých lásek uvidíme až po vystřízlivění.

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.

Krása je pomíjivá,ošklivost věčná.

Člověk,zamilovaný sam do sebe,má tu výhodu,že má málo suků

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí krátké přestávky ji posílí.

 

konec

15. srpna 2009 v 20:25 | já

asi končim s timhle blogem........
konec...x(

Kam dál

Reklama